สล็อตpgแท้
สล็อตpgแท้

Season 01 (Blueray)

20

Season 02 (Blueray)

21

Season 03 (Blueray)

22

Season 04 (Blueray)

28
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 64
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 65
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 66
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 67
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 68
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 69
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 70
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 71
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 72
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 73
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 74
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 75
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 76
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 77
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 78
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 79
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 80
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 81
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 82
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 83
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 84
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 85
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 86
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 87
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 88
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 89
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 90
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 91

Season 05 (Blueray)

18

Season 06

22

Season 07

20

Season 08

16

Season 09

22

Season 10

16

Season 11

7

Season 12

17

Season 13

36
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 230
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 231
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 232
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 233
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 234
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 235
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 236
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 237
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 238
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 239
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 240
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 241
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 242
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 243
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 244
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 245
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 246
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 247
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 248
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 249
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 250
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 251
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 252
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 253
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 254
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 255
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 256
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 257
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 258
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 259
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 260
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 261
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 262
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 263
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 264
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 265

Season 14

51
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 266
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 267
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 268
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 269
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 270
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 271
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 272
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 273
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 274
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 275
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 276
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 277
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 278
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 279
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 280
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 281
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 282
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 283
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 284
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 285
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 286
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 287
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 288
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 289
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 290
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 291
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 292
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 293
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 294
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 295
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 296
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 297
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 298
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 299
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 300
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 301
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 302
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 303
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 304
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 305
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 306
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 307
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 308
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 309
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 310
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 311
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 312
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 313
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 314
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 315
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 316

Season 15

26
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 317
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 318
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 319
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 320
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 321
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 322
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 323
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 324
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 325
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 326
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 327
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 328
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 329
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 330
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 331
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 332
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 333
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 334
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 335
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 336
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 337
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 338
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 339
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 340
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 341
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 342

Season 16

24
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 343
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 344
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 345
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 346
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 347
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 348
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 349
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 350
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 351
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 352
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 353
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 354
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 355
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 356
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 357
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 358
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 359
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 360
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 361
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 362
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 363
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 364
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 365
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 366

เรื่องย่อ

Bleach

บลีช เทพมรณะ

Bleach (เก๋ไก๋เป็น BLEACH) เป็นละครโทรทัศน์อนิเมะของญี่ปุ่นที่สร้างจากมังงะของ Tite Kubo ที่มีชื่อเดียวกัน ผลิตโดย Studio Pierrot และกำกับโดย Noriyuki Abe ซีรีส์นี้ออกอากาศทางทีวีโตเกียวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 ถึงมีนาคม 2555 มีความยาว 366 ตอน เรื่องราวดังต่อไปนี้การผจญภัยของ Ichigo Kurosaki หลังจากที่เขาได้รับพลังของ Soul Reaper ซึ่งเป็นตัวตนแห่งความตายที่คล้ายกับ Grim Reaper จาก Soul Reaper คนอื่น Rukia Kuchiki พลังที่ค้นพบใหม่ของเขาบังคับให้เขาทำหน้าที่ปกป้องมนุษย์จากวิญญาณชั่วร้ายและนำทางวิญญาณที่ล่วงลับไปสู่ชีวิตหลังความตาย อนิเมะดัดแปลงรวมถึงตุ๊กตุ่นดั้งเดิมที่ไม่พบในมังงะที่มีการปรากฏตัวซ้ำๆ และเรื่องราวที่มีตัวละครดั้งเดิมเหล่านี้…wiki


ดู อนิเมะ เรื่องอื่นๆ

ตัวอย่างจาก Youtube

ซีซั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อนิเมะเรื่องอื่นที่คุณอาจกำลังอยากดู

18 ความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*